Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

fridays-karma
4530 18e1 390
Reposted fromnutt nutt vialonelypassenger lonelypassenger
fridays-karma
Reposted fromDennkost Dennkost viaSilentForest SilentForest
fridays-karma
0766 8a26 390
Reposted fromkaiee kaiee viaLuukka Luukka
fridays-karma
5166 0301 390
need
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaLuukka Luukka
fridays-karma
5747 7d6b 390
Reposted fromteijakool teijakool viaLuukka Luukka
fridays-karma
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
fridays-karma
8091 9862 390
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viagreywolf greywolf
fridays-karma
2588 6a53 390
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viak42 k42
fridays-karma
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
3426 df6e 390
fridays-karma
7972 303b 390
fridays-karma
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
fridays-karma
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
fridays-karma
6528 c408 390
Reposted fromsoftboi softboi viabigevilgrin00 bigevilgrin00
fridays-karma
Reposted fromDennkost Dennkost viatishka tishka
6657 5f70 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafinatka finatka
fridays-karma
9706 6452 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabrzoskvinia brzoskvinia
fridays-karma


Procratinator of Thrones
fridays-karma
7902 64ce 390
Reposted fromtowo85 towo85 viafinatka finatka
fridays-karma
9790 844a 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viafinatka finatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl