Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

fridays-karma
7427 61a7 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viazombiekrasko zombiekrasko
fridays-karma
4307 e6b9 390
Reposted fromfungi fungi viafinatka finatka

September 12 2018

fridays-karma
Reposted fromFlau Flau viasunako sunako
fridays-karma
0591 8340 390

motorizedmycologist:

becausebirds:

Bird lands on a page about itself.

"das me"

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaKerisha Kerisha
fridays-karma
4136 cda8
Reposted fromunterland unterland viasunako sunako
fridays-karma
pink
Reposted fromMalikor Malikor viazombiekrasko zombiekrasko
fridays-karma
Reposted fromtgs tgs viazombiekrasko zombiekrasko
fridays-karma
6092 41de 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamaryjanejanis maryjanejanis
fridays-karma
busted
Reposted fromregcord regcord viamichalkoziol michalkoziol
fridays-karma
0512 d398 390
Reposted frompiehus piehus
fridays-karma
8458 cbf6 390
Reposted fromonlyman onlyman vialte lte
fridays-karma

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?

August 07 2018

fridays-karma
6088 9715 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viathauturien thauturien
fridays-karma
8647 4e0c
fridays-karma
9518 4fed 390
fridays-karma
2254 226e 390
Archeologist Spends Over 35 Years Building Enormous Scale Model of Ancient Rome
fridays-karma
6513 da05 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakurwajegomac kurwajegomac
fridays-karma
3788 639b 390
Reposted fromtichga tichga vialefu lefu
fridays-karma
fridays-karma
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viacontrapalabra contrapalabra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl