Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

9719 df93

woodelf68:

gif-tv:

Harika Kanatlar

Quality content.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viasucznik sucznik
fridays-karma
1644 4421 390
Reposted frompierdolony pierdolony viakatastrofo katastrofo
fridays-karma
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viapozakontrola pozakontrola
fridays-karma
1045 01ae 390
Reposted fromserendipity6 serendipity6 vianowaczi nowaczi
fridays-karma
3974 5f24 390
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy vialaparisienne laparisienne
fridays-karma
5509 4153 390
ukochany Szczecin
Reposted fromkatisz katisz viano-expectations no-expectations
fridays-karma
5909 68d2 390
fridays-karma
Reposted fromgruetze gruetze viahash hash
fridays-karma
4496 897d 390
fridays-karma
3050 067e 390
Reposted fromLinaa Linaa viagdziejestola gdziejestola
fridays-karma
8643 db3d 390
Reposted frompiar piar viaJuliette Juliette
fridays-karma
3034 d2b6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
fridays-karma
0665 b1ce 390
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viabanshe banshe
fridays-karma
2536 c376 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe

June 21 2017

fridays-karma
1628 c308 390
Reposted fromkreatura kreatura vianiskowo niskowo
fridays-karma

Kobieta bardzo szybko  się orientuje, że mężczyzna może odmówić schabowego z kapustą i kartoflami, może odmówić piwa i wódki, może odmówić nawet seksu, bo jest skrajnie wykończony, ale niemal na pewno nie odmówi, gdy zaproponuje mu się zrobienie laski. Zwyczajnie byłaby to nieuprzejmość.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacukierpuderx3 cukierpuderx3
fridays-karma
4585 67e9 390
Reposted fromlaurensyikes laurensyikes viapoolun poolun
fridays-karma
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viapoolun poolun
fridays-karma
3742 6dac 390
fridays-karma
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl