Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

fridays-karma
fridays-karma
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaankin ankin
fridays-karma
fridays-karma
fridays-karma
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon viaHypothermia Hypothermia

April 27 2017

fridays-karma
1106 46aa 390
Reposted fromdaelmo daelmo viapiehus piehus
fridays-karma
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamywonderland mywonderland
fridays-karma
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaspes spes
fridays-karma
5945 89be 390
Reposted fromoll oll viamslexi mslexi
3426 df6e 390
Reposted fromfreakish freakish viakudlaty kudlaty
4163 63b5 390

Paul Dmoch - Sagrada Familia, Barcelona (watercolor)

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viakudlaty kudlaty
fridays-karma
8572 40ee 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viajethra jethra
fridays-karma
fridays-karma
Reposted frompunisher punisher viafabulous-lazy fabulous-lazy
fridays-karma
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamonam monam
fridays-karma
1344 e186 390
Reposted fromdailylife dailylife viatoolong toolong
fridays-karma
Zabawa to podstawowa rzecz, jaką dziecko się zajmuje, kiedy tylko pozostawi się je w spokoju. Niezależnie od warunków i okoliczności, zabawa jest dla dziecka najważniejsza – można to zaobserwować na przykład w szpitalu, gdzie dzieci, często mimo wielkiego bólu, podejmują zabawę. Nie możemy zanegować ani przeoczyć ogromnej potrzeby zabawy u dzieci – nie ma lepszego sposobu nauki niż zabawa. Niepotrzebnie oddzielamy zabawę od nauki, mówimy: koniec zabawy, teraz trzeba się pouczyć.
— André Stern
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viamonam monam
fridays-karma
8236 d756 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamol mol

April 26 2017

2186 c09a 390
5738 65d3 390
Reposted fromturquoise turquoise viaaniuszka aniuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl