Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

fridays-karma
4494 ab40 390
Reposted fromepidemic epidemic viapiehus piehus
0190 df8c 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viakalinson kalinson

October 17 2017

fridays-karma
7399 3f8f 390
Reposted fromprblms prblms viakrainakredek krainakredek
9062 dc22 390
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaHypothermia Hypothermia
fridays-karma
Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
fridays-karma
1002 5a97 390
Reposted fromkarant karant viabanshe banshe
fridays-karma
fridays-karma
0839 a08b 390
Twin Peaks 
Reposted fromVictorialies Victorialies viaMonia94 Monia94
fridays-karma
Chciałabym kiedyś usłyszeć to wszystko, co laski w filmach. Że jestem niezwykła, że jestem wyjątkowa, że jestem miłością czyjegoś życia. A zamiast tego nie mogę usłyszeć, że ktoś mnie potrzebuje. Chciałabym czuć się njważniejsza.
— Maybe P

October 16 2017

1964 10bf 390
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viaowieczka owieczka
fridays-karma
6836 8c7f 390
Reposted fromglampop glampop viafreeway freeway
5567 66f0 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viabanshe banshe
fridays-karma
3143 0597 390
Reposted fromaniamy aniamy viabellthecat bellthecat

October 15 2017

fridays-karma
Reposted frombluuu bluuu viaJuliette Juliette
3369 afb0 390
Reposted frombrumous brumous vialenka024 lenka024
fridays-karma
7090 4ce9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
fridays-karma
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
fridays-karma
2944 2580 390

dialnfornoir:

Twin Peaks

fridays-karma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl