Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

fridays-karma
4402 e079 390
Reposted fromdadzik dadzik viahash hash
fridays-karma
Aktuelle Stimmungslage
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viabladzik bladzik
fridays-karma
2028 8bd4 390
kalsarikännit
Reposted fromspecific-humor specific-humor viabladzik bladzik
fridays-karma
9497 6511 390
Reposted fromfungi fungi viabladzik bladzik
fridays-karma
fridays-karma
Kiedy jesteś na randce, nie skupiaj się na walorach fizycznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie jeszcze na to czas, ale na początku to tylko utrudnia poznanie drugiej osoby. Ważniejsze, by zadać sobie pytanie, czy to, jaki ten ktoś jest, co mówi i robi, pozytywnie z tobą rezonuje? Czy wasze style życia i światopoglądy w jakiejś mierze są ze sobą kompatybilne? Czy w porównywalnym stopniu angażujecie się w to, by spotkanie doszło do skutku, odbyło się na uczciwych warunkach i było satysfakcjonujące? A może raczej każdy gest i każde słowo tej osoby to jej sposób na powiedzenie „jestem kimś lepszym, to ty masz się wysilać, ja tylko rozliczę cię z tego”. Z kimś takim nie ma szans na równoprawne partnerstwo. Sama obecność nigdy nie jest wystarczającym wkładem w budowanie relacji. Szczęśliwy związek to coś ekskluzywnego, a wszystko, co dobre, jest „drogie w utrzymaniu”. W pojedynkę nikt temu nie podoła – wszyscy muszą zaangażować się na 100% dając sobie wzajemnie niepodzielną uwagę. Roszczeniowa osoba stale, już od pierwszego spotkania, będzie oczekiwać, że wykonasz część tego dzieła za nią. Może masz tyle determinacji (lub desperacji), by wziąć ten ciężar na siebie, ale… Nie licz na cuda, to się nie uda. Brak symetrii, zwłaszcza przy dużej dysproporcji oddania sprawie, nieuchronnie prowadzi do rozłamu.
— Rafał Olszak
fridays-karma
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viabladzik bladzik
fridays-karma
fridays-karma
1999 b74a 390
fridays-karma
Reposted fromFlau Flau vialadymartini ladymartini
fridays-karma
0031 d8f4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheroes heroes
fridays-karma
5876 bf67 390
Reposted frompiehus piehus viathauturien thauturien
fridays-karma
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaanuluj anuluj
fridays-karma
7408 effe 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasstefania sstefania
fridays-karma
1863 83af 390
Reposted fromMiziou Miziou viasstefania sstefania
fridays-karma
Reposted fromgruetze gruetze viasstefania sstefania
fridays-karma
fridays-karma
5164 420d 390
Reposted frompannakojot pannakojot viaBloodyPierrot BloodyPierrot
fridays-karma
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl