Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2018

fridays-karma


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSoulwood Soulwood

February 27 2018

fridays-karma
fridays-karma
fridays-karma
6996 50fa 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy

February 26 2018

fridays-karma

February 18 2018

fridays-karma
0497 76a4 390
Reposted fromlikeknives likeknives viashitsuri shitsuri
fridays-karma
fridays-karma

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viaTewi Tewi
6391 f55d 390
Reposted frombrumous brumous viadouxsouvenirs douxsouvenirs
fridays-karma
fridays-karma
6178 cdea 390
Reposted fromchemicalna chemicalna vianoisetales noisetales
fridays-karma

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viapensieve pensieve
fridays-karma
fridays-karma
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax vianergo nergo
fridays-karma
5489 00a2 390
Reposted fromnutt nutt viaskinnylove skinnylove

February 16 2018

fridays-karma
7387 f993 390
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viagaf gaf
3776 fbab 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover
fridays-karma
Reposted frombluuu bluuu viacoolstorybro23 coolstorybro23
fridays-karma
fridays-karma
9835 b03e 390
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl