Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

fridays-karma
0651 c9b5 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viadazzling dazzling
5540 f054 390

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viadzony dzony
fridays-karma
8048 5517 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaJamesEvans JamesEvans
fridays-karma
0203 669a 390
Reposted fromdafil dafil viakotfica kotfica
fridays-karma
9479 5a4b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaJamesEvans JamesEvans
2210 9387 390
Reposted fromhighhopes highhopes viakotfica kotfica
fridays-karma
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać. 
Odchodził, a i tak wracał.  
— O Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaAng3ll Ang3ll
fridays-karma
0927 c311 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
8784 9783 390

Barbara Palvin in “Real Muse” by Krisztian Eder

Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
fridays-karma
“Sometimes home isn’t 4 walls,
It’s 2 eyes and a heartbeat”
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viapiehus piehus

March 28 2017

fridays-karma
Do You want to build a snowman?
Reposted fromArsenR ArsenR viaponurykosiarz ponurykosiarz
fridays-karma
1632 2258 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viaMerrry98 Merrry98
fridays-karma
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabolandia zabolandia viaRozaa Rozaa
fridays-karma
5565 8f20 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaRozaa Rozaa
fridays-karma
Reposted frommayamar mayamar viaRozaa Rozaa
fridays-karma
fridays-karma
6598 ad5b 390

Master bedroom uses bookcases to frame the windows in this loft in Odessa, Ukraine. [800 × 509]

fridays-karma
5575 e56a 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl