Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

fridays-karma
2926 a74f 390
Reposted fromsz4kal sz4kal viagregorczykm gregorczykm
8199 6c6d 390
fridays-karma
3229 e965 390
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viaMatijaszek Matijaszek
fridays-karma
3145 e8d7 390
Reposted fromarwen arwen viaAmere Amere
fridays-karma
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadusz dusz
fridays-karma
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
fridays-karma
8480 9d8d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
fridays-karma
8153 5b6c 390
Reposted frompeper peper viarudosci rudosci
fridays-karma
fridays-karma
4283 29d5 390
Reposted fromretaliate retaliate viarudosci rudosci
fridays-karma
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viagregorczykm gregorczykm

February 14 2017

fridays-karma
3851 b8bc 390
Reposted frommeem meem viaweruskowa weruskowa
fridays-karma
3456 f7c2 390
Reposted frommonia8812 monia8812 viaazazel azazel
fridays-karma
2315 387e 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viascorpix scorpix
4040 84ae 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viahomesickness homesickness
fridays-karma
3687 8447 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
fridays-karma
fridays-karma
7960 624c 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaever ever
fridays-karma
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viafoodforsoul foodforsoul
fridays-karma
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl