Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

fridays-karma
7548 cc64 390
Reposted fromphotonom photonom viasalami salami
fridays-karma
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viapikkumyy pikkumyy
1664 fe47 390
Reposted fromsenarebear senarebear viaaynis aynis
fridays-karma
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
fridays-karma
4719 677e 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viamikrokosmos mikrokosmos
fridays-karma
4906 9bf2 390
Reposted frommeem meem vianebthat nebthat
fridays-karma
fridays-karma
2335 82af 390
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaAmere Amere

February 19 2017

fridays-karma
7495 afb1 390
Reposted fromsarazation sarazation viainspirations inspirations
fridays-karma
7966 40c1 390
Reposted frombluesunday bluesunday viainspirations inspirations
6930 053f 390
Reposted fromtwice twice viaMatijaszek Matijaszek
fridays-karma
3376 982e 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaateme ateme
7689 c069 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaegoistka egoistka
fridays-karma
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatylkotobie tylkotobie
fridays-karma
W okienku messengera przyjaźń jest łatwiejsza. „Tęsknię” składa się z siedmiu liter. „Kiedy będziesz?”– 15 znaków ze spacjami. „Nie mogę się doczekać, aż znowu się spotkamy” – 36 liter plus przecinek. Łącznie 15 sekund. Pół minuty, jeśli ktoś używa polskich znaków. Tymczasem słowa to tylko słowa. Jesteś tym co robisz. Nie tym, co mówisz, że robisz. (...) Z fizyki pamiętam tylko jeden wzór. Przebyta droga dzielona przez czas, daje prędkość. Fizyczka nie wspomniała, że może chodzić o prędkość rozpadu znajomości. Kiedy odległość i czas krzyczą razem: sprawdzam, możesz tylko stać i przyglądać się, co zostało.
— pierwiastki.com
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaanne-marie anne-marie
fridays-karma
fridays-karma
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
fridays-karma
fridays-karma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl