Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

fridays-karma
0452 ec6d 390
Reposted frombukoz bukoz viaHypothermia Hypothermia
fridays-karma
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
fridays-karma
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
fridays-karma
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine vianoirceur noirceur

July 12 2017

fridays-karma
potrzebuję wyjechać gdzieś gdzie jest powietrze którym można oddychać
Reposted fromcocaineblues cocaineblues viasanders sanders
fridays-karma
4602 260e 390
Reposted frombicyclelove bicyclelove viacongreve congreve
fridays-karma
5020 6cae 390
Reposted fromtfu tfu viatishka tishka
7899 1087 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaczekoladowysen czekoladowysen
fridays-karma
5002 6f99 390
Wonsz rzeczny
Reposted fromkopytq kopytq viatishka tishka
fridays-karma
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
fridays-karma
When you're mad but still want to hold hands
Reposted fromfalconwing falconwing viatishka tishka
0992 f72f 390
fridays-karma
7030 945c 390
Reposted fromzuli zuli viaBalladyna Balladyna
2688 5dd5 390

One of my friends went on a road trip and sent me this

Reposted frommyry myry viaschattenreich schattenreich
fridays-karma
0199 21f8 390
Reposted fromakunin akunin viablackdrama blackdrama
6162 2dde 390
fridays-karma
2958 0f81 390
magia zupy część 2323524353
Reposted fromnivea nivea viaalliwantisyou alliwantisyou
fridays-karma
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaframbuesa frambuesa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl