Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

fridays-karma
Reposted frombluuu bluuu viaoutline outline
fridays-karma
5862 6b75 390
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
fridays-karma
Przypomnij sobie, jak pękało Ci serce, jak byłeś pewny, że już nigdy nie będziesz mógł być szczęśliwy po utracie kogoś lub czegoś, co stanowiło tak wielką wartość dla Ciebie. Czas mijał i pozbierałeś się całkiem dobrze, czyż nie tak było?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
fridays-karma
fridays-karma
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustfeel justfeel
fridays-karma
Przyszła w ostatniej chwili, bodaj po drugim dzwonku. W jej zachowaniu jednak nie było nic z pośpiechu, który cechował innych przybyłych w tym samym czasie. Ci wpadali do środka jak burza, z rozwianym włosem, i gnali na oślep do szatni, zdejmując okrycia w biegu; ona zaś - w zgrabnym kożuszku, z barwną chustą na szyi i w botach na obcasie z cholewkami do kolan - weszła spokojnie, godnie, zgoła majestatycznie, a bilet wyjęła z torebki (tej samej, którą miała na wernisażu w Zachęcie) nie wcześniej niż dopiero w przejściu do foyer, gdzie stały bileterki. Robiła wrażenie osoby o niezachwianej pewności, że spektakl nie zacznie się bez niej.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viajustfeel justfeel
fridays-karma
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viagregorczykm gregorczykm
fridays-karma
0817 36ad 390
Reposted frommiischa miischa viainspirations inspirations
fridays-karma
5106 2f88 390
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viafascynacje fascynacje
fridays-karma
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianezavisan nezavisan
fridays-karma
Reposted fromchra chra viapoolun poolun

July 19 2017

fridays-karma
2894 aea0 390
Reposted fromhagis hagis viajazziee jazziee
fridays-karma
0422 cd22 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viamanticore manticore
3399 49ca 390
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viapoolun poolun
5919 4acd 390
Reposted fromkattrina kattrina viapoolun poolun
fridays-karma
Nie trzeba umierać, żeby przeżywać piekło.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl